Raklapvilla, rakatvilla, daruvilla

 

Az emelőszerkezetek két vízszintes állítható villával rendelkeznek, és főként raklapos rakományok, dobozok és megfelelő felvételi pontokkal rendelkező gépek emelésére szolgálnak.

Elérhető automata ill. manuális beállítási lehetőséggel.

Rakatvilla emelőszerkezet Raklapemelő villa

 

Manuális Daruvilla
Kézi tömegkiegyensúlyozóval, állítható magassággal. Ezeknek a daruvilláknak a villaágai és magassága állítható.
A kiegyensúlyozó rendszer akkor kapcsolódik be, ha a bilincset kézzel beakasztják a megfelelő horonyba

 

Automata Daruvilla
Automatikus tömegkiegyensúlyozóval, állítható magassággal. Ezek a daruvillák állítható villaágakkal, magasság állítási lehetőséggel és automatikus kiegyensúlyozó rendszerrel vannak felszerelve.
Az automatikus kiegyensúlyozó rendszerhez a daruvilla megengedett üzemi terhelésének legalább 20 %-a szükséges.
Az automatikus kiegyensúlyozást nyomás alatt álló gázrugó kapcsolja be, amikor a villákat megterhelik. A teher mindenkor a villák súlypontjában vannak, ami biztosítja a biztonságos szállítást.

 

  • Karbantartást nem igényelnek
  • Villaágak egyszerűen összetolhatók
  • Villaágak minden méretű rakodólaphoz könnyen beállíthatók
  • Lánccal vannak ellátva a teher biztosításához

 

Fontos!

  • daruvillát vagy raklapemelő villát ne használja személyek emelésére vagy szállítására,
  • ne használjon sérült daruvillát, raklapemelő villát vagy olyant, amely nem működik megfelelően,
  • ne emeljen vagy szállítson terhet személyek feje felett, és ügyeljen arra, hogy az emelt teher alatt senki ne tartózkodjék,
  • terhet ne a villaágak végére helyezze,
  • ne emeljen olyan terhet, amely nincs kiegyensúlyozva, és amelynek a tartása nem biztonságos.

 

Becsléssel állapítsa meg az emelendő vagy szállítandó teher tömegét és ügyeljen arra, hogy az ne haladja meg a daruvilla névleges terhelését.

A daruvilla vagy raklapemelő villa rakodólapok/szállítórekeszek emelésére és szállítására van kialakítva.
A terhet egyenletesen kell elosztani a két villaágon és a teher súlypontja a két villaág középvonalának körülbelül a közepére essék. A terhet úgy kell elhelyezni, hogy a felborulás veszélye ne álljon fenn.

A daruvilla, raklapemelő villa legfeljebb a névleges terhelésnek megfelelő teher emelésére és szállítására van kialakítva.
A daruvillán vagy raklapemelő villán feltüntetett emelőképesség a maximális biztonságos üzemi terhelés, amelyet nem szabad túllépni.

 

Az üzemeltető az érvényes Emelőgép Biztonsági Szabályzat (47/1999 GM.) szerint köteles gondoskodni a teherfelvevő eszközök időszakos vizsgálatról.
A szerkezeti, valamint a fővizsgálatok módjára és gyakoriságára az emelőeszközre, – fajtára/típusra – vonatkozó nemzeti szabványt vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit kell figyelembe venni.
Az üzemeltető az időszakos vizsgálatok eredményeit köteles figyelembe venni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

 

Használják ki az általunk kínált szolgáltatásokat!